Συστήματα Υαλοπετάσματος & Αιθρίων

Υαλοπετάσματα

El 7200 Curtain Wall

Ικανοποιούν απόλυτα την απαίτηση για ιδανικό φωτισμό, ευκολία, ασφάλεια, ανθεκτικότητα, αντοχή στο χρόνο, άριστη λειτουργικότητα και αισθητικό αποτέλεσμα.

Σύστημα υαλοπετάσματος υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει άριστη δομική συμπεριφορά. Ο ισχυρός φέροντας οργανισμός του EL 7200 της ELVIAL εξασφαλίζει κατασκευές ανθεκτικές σε φορτία και καταπονήσεις με υψηλή στεγάνωση, ηχομόνωση και θερμομόνωση κτιρίου. Τα υλικά του διαθέτουν αντοχή στο χρόνο με ελάχιστη απαίτηση συντήρησης.

Σύστημα υαλοπετάσματος με εμφανή κάναβο.

Συνιστάται για κάθετες κατασκευές.

Προσφέρει κατασκευές υψηλής αισθητικής.

Δυνατότητα τοποθέτησης προβαλλόμενων και ανοιγόμενων παραθύρων.

Υψηλότατες πιστοποιημένες επιδόσεις στο Ift Rosenheim 1200 Pa (Διάσταση δοκιμίου 4,5m πλάτος Χ 6m ύψος και μέγιστη διάσταση κανάβου υάλωσης, 2m πλάτος Χ 2,2m ύψος).

Η πλήρης γκάμα των προφίλ καλύπτει όλες τις αρχιτεκτονικές ανάγκες που μπορούν να δημιουργηθούν (Εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες 90 μοιρών, τυποποιημένες γωνίες και κυκλικές κατασκευές μεταβλητών γωνιών).

Ποικιλία από καπάκια πλακών πίεσης γεγονός το οποίο δίνει την δυνατότητα διαφοροποίησης του αισθητικού αποτελέσματος.

Διαθέτει ειδικές διατάξεις προφίλ και εξαρτημάτων για την απορροή και διοχέτευση του νερό έξω από την κατασκευή.

Χαρακτηριστικά Διαστάσεων Προφίλ και Στεγανώσεων

Πλάτος κολώνων και τραβέρσας 55mm
Ύψος κολώνων 90,1 mm έως 195 mm
Ύψος τραβερών 60,1 mm έως 120,1 mm
Είδος στεγάνωσης Ελαστικά από EPDM τα οποία τοποθετούνται στις κολώνες και στις τραβέρσες

Προδιαγραφές Διαστάσεων Κατασκευών

Μέγιστη διάσταση προβαλλόμενου φύλλου Πλάτος 1500 mm Χ ύψος 1800 mm
Μέγιστη διάσταση σταθερού πλαισίου Πλάτος 2000 mm Χ ύψος 2500 mm
Μέγιστο βάρος φύλλου 90 kg
Πάχος υαλοπίνακα 10 mm έως 32 mm

Τυπολογίες κατασκευών

Κάθετες κατασκευές όλων των πιθανών κλίσεων.

Πιστοποιήσεις (IFT Rosenheim)

Θερμοπερατότητα Προφίλ (Uf) 1,9 W/(m2*K)
Υδατοστεγανότητα Στατική RE 1200 Pα
Αντοχή σε Άνεμοπίεση Στατικό φορτίο 1200 Pa
Κρουστικό φορτίο 1800 Pa
Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της ELVIAL έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001:2008.
Η διαδικασία βαφής της ELVIAL είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT.