Καταστήματα

Euta-003

EUTA Φαρμακείο Ευθυμιάδου  Ταχταλίδου

Πρόκειται για ένα έργο απαιτήσεων το οποίο η εταιρεία μας έφερε εις

Location

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 26, Θεσσαλονίκη

Client

Φαρμακείο Ευθυμιάδου-Ταχταλίδου

Architect

ReProject

Delivery Date

2021

Systems

Elvial W59Si2, Elvial 4500, Metal Constructions

Colour

Ammos.7024

MENU