Πολιτική Ποιότητας

Η KEKIS | xClusive Aluminium Systems Είμαστε μία δυναμική εταιρία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου με έδρα στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας που «ειδικευόμαστε σε κατασκευές με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις». Το όραμά μας είναι να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για όσους επιζητούν την άρτια κατασκευή, διαθέτοντας προϊόντα και εμπορεύματα όχι μόνον συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη […]

Η KEKIS | xClusive Aluminium Systems

Είμαστε μία δυναμική εταιρία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου με έδρα στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας που «ειδικευόμαστε σε κατασκευές με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις».

Το όραμά μας είναι

να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για όσους επιζητούν την άρτια κατασκευή, διαθέτοντας προϊόντα και εμπορεύματα όχι μόνον συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη σήμανση CE, αλλά και που θα ικανοποιούν τις υψηλές και διαφορετικές ανά περίπτωση απαιτήσεις, προσδοκίες και ανάγκες των πελατών.

Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015, και να βελτιώνουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητά του με τη συνδρομή των έμπειρων και αφοσιωμένων συνεργατών μας, των πρωτοπόρων και αξιόπιστων προμηθευτών μας, αλλά και των απαιτητικών και πιστών πελατών μας.

Υλοποιούμε σύστημα αντικειμενικών σκοπών ποιότητας

με την καθιέρωση δεικτών παρακολούθησης σε όλες της βαθμίδες της οργανωτικής μας δομής για

  • Όλο και περισσότερο ικανοποιημένους πελάτες,
  • Αποδοτική κατασκευή έργων
  • Αποδοτική τοποθέτηση έργων
  • Διατήρηση αποδοτικού συστήματος ποιότητας και
  • Διαρκή βελτίωση του συστήματος ποιότητας

Διαδίδουμε και εμβαθύνουμε

την πολιτική μας για την ποιότητα στους εργαζομένους και στους συνεργάτες μας παρέχοντας διαρκή και συστηματική εκπαίδευση και πραγματοποιώντας μαζί τους τακτικές συναντήσεις για ζητήματα που αφορούν τους ίδιους, την επιχείρηση αλλά και τους πελάτες.

MENU